Bendruomenės centro “Viltis” veikla

VILKYČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS „VILTIS“

 Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“ įsikūrė 2002 m. rugsėjo mėnesio 30 dieną. Tai Vilkyčių kaimo gyventojų geranoriškas susibūrimas. Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ įkurėja  Liuda Kalvaitienė. Privatizuojant kultūros namus krikščioniška parapijiečių grupelė nusprendė turėti maldos namus Vilkyčiuose. Tam reikėjo įregistruoti bendruomenės centrą.
2003 m. gegužės mėnesio 10 dieną Telšių vyskupas Jonas Borutas SJ Vilkyčiuose pašventino koplyčią, įrengtą buvusiuose kultūros namuose, paskirdamas jos globėju šv. Brunoną. Parapiją aptarnauja kunigas Alfredas Memys.

Tačiau bendruomenės centro „Viltis“ nariai tuo neapsiribojo. Buvo vykdoma ir kultūrinė-sportinė  veikla. Organizuojamos vasaros šventės „Joninės“, sportinės varžybos: futbolo, krepšinio varžybos, galiūnų rinkimai. Renkama gražiausia – tvarkingiausia Vilkyčių ir artimiausių apylinkių sodyba. Kalėdinės eglės pastatymo ir papuošimo šventė. Bendruomenės nariai su Ūkininkių ratelio moterimis surengė „Kovo 8 -osios“ vakaronę. Susirinkimų metu sprendė einamuosius klausimus dėl ateities veiklos. 2003 m. gruodžio mėn. 17 dieną išrinktas naujas Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ pirmininkas, tai – Regina Macenko.
Skiriamas dėmesys daugiavaikėms šeimoms,  jos lankomos, dalinama labdara. Rengiamos šventės: „Senųjų metų palydos“, „Užgavėnės“. Bendruomenės centro „Viltis“ susirinkmų metu svarstomi einamieji-organizaciniai klausimai, dalinamasi patirtimi ir žiniomis. Aptariami įspūdžiai iš kelionių po užsienio šalis. Sutvarkomi patalpų nuomos dokumentai.

2007 m. gegužės 22 d. po bendruomenės pirmininkės Reginos Macenko atsistatydinimo Kęstutis Sadauskas išrinktas bendruomenės centro „Viltis“ pirmininku.

Tais pačiais metais ŽŪM paruoštas projektas „Bendruomenės centro „Viltis“ patalpų remontas“ ir buvo gautas 22899,00 Lt finansavimas. Projekto įgyvendinimo metu buvusiuose Vilkyčių kultūros namuose buvo įdėti 3 nauji langai ir 8 seni langai pakeisti naujais plastikiniais su apsauginėmis žaliuzėmis, taip pat pakeistos 1 durys, bei nutinkuota 130 m2 lauko sienų. Projekte numatyti darbai pabaigti 2008 m. rudenį.

2008 m. ŽŪM vėl paruoštas tęstinis projektas „Bendruomenės centro „Viltis“ patalpų remontas“, tačiau finansavimas jam nebuvo skirtas, nes nebuvo laiku užbaigtas ir laiku atsiskaityta už 2007 m. projektą .

2008 m. birželio 15 d. bendruomenės centras kartu su Saugų seniūnija ir žirginio sporto klubu „Lankupiai“ (vad. Valdemaras Urbonas) Vilkyčių parke surengė seniūnijos vasaros šventę „Po malūno sparnais“. Raiteliai varžėsi dėl Šilutės rajono Mero taurės ir kitų prizų.

Šventėje grojo ir dainavo country grupė „Karčiama“, šoko Vilkyčių šokių kolektyvas „Veiviržas“ (vad. Dalia Genčiuvienė), Saugų moterų choras „Vakarė“, Vilkyčių pagrindinės mokyklos šokėjai ir kt.
Šventės metu vyko ir kalvystės amatų diena. Su kalvystės amatu supažindino ir jo mokė kalvystės meistras iš Vilkyčių Darius Vilius su žmona Aida. Jų dėka 2008 m. Vilkyčių gyvenvietė ir parkas pasipuošė 8 stogastulpiais.

Prieš šventę bendruomenės komisija kartu su seniūnijos atstovais rinko gražiausią 2008 m. Vilkyčių gyvenvietės sodybą. Iš gausybės gražiai ir išradingai tvarkomų sodybų nelengva buvo išrinkti tą pačią gražiausiąją, bet įvertinus visus kriterijus ja buvo nominuota Jūratės ir Sauliaus Budrių sodyba. Atminimo lentą „Pavyzdinga sodyba 2008“ šeimininkams įteikė rajono meras Virgilijus Pozingis.

2008 m. pabaigus rudeninius darbus Vilkyčių bendruomenė buvo pakviesta į vakaronę „Auksinis ruduo“. Prie suneštinių vaišių stalo susirinko ne tik vilkytiškiai, bet ir aplinkinių kaimų gyventojai, pasiilgę bendravimo, šokio… Grojo Vilkyčių mergaičių gitarisčių ansamblis, buvo žaidžiami žaidimai, spėliojamos mįslės, o mokyklos virėjos Nijolė Sadauskienė, Silvija Bagdonienė ir Kristina Jackyvienė vaišino cepelinais.

2008 m. bendruomenės pirmininkas ir jo pavaduotoja Palmyra Jančauskienė dalyvavo keliuose kaimo bendruomenių mokymuose – seminaruose pagal šias programas:
1. „Kaimo bendruomenių veikla ir projektų ruošimas“ – lektorius Donatas Saulėnas,
2. „Kaimo bendruomenių organizacijos buhalterijos ir projektų finansų tvarkymas“ – lektorė Virginija Žliobienė,
3. „Alternatyvių pajamų skatinimas, kuriant darbo vietas kaime“ – lektorė Erika Navalinskienė.
Taip pat dalyvauta ir kituose mokymuose – seminaruose, kuriuos ruošė Šilutės rajono VVG „Lamatos žemė“.

Įgytos žinios pravers ruošiant projektus paramai gauti. Jiems įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

2008 m. gruodžio 29 d. Vilkyčių mokyklos salėje vyko bendruomenės vakaronė „Senuosius palydint“. Ją organizavo Vilkyčių šokių kolektyvo „Veiviržas“ vadovė Dalia Genčiuvienė. Čia taip pat netrūko dainų, šokių, žaidimų, norintys pramoko liaudiškų šokių. Visiems buvo linksma ir smagu…

2009m. bendruomenė nenuleido rankų ir vėl naujai paruošė ŽŪM projektą  „Bendruomenės centro „Viltis“ patalpų remontas“, tačiau dėl siaučiančios krizės Lietuvoje ir visame pasaulyje buvo labai sumažintas kaimo bendruomenių finansavimo fondas ir mūsų projektui kaip ir daugeliui kitų kaimo bendruomenių projektų, nebuvo skirta finansinė parama dėl lėšų trūkumo.

2009 metai Lietuvos istorijoje yra jubiliejiniai – Lietuvos 1000-mečio metai. Ta proga  gegužės 17 d. per Šv. Brunono atlaidus Vilkyčiuose prie koplyčios, kartu ir bendruomenės centro „Viltis“ pastato, parkelyje kalvystės meistras Darius Vilius pastatė, o klebonas Alfredas Memys pašventino stogastulpį skirtą šiam jubiliejui paminėti.
Į atlaidus ir šventę susirinko gausus būrys Vilkyčių gyventojų ir parapijiečių. Su Lietuvos vardo paminėjimo 1000 metų jubiliejumi susirinkusius pasveikino Šilutės rajono meras Virgilijus Pozingis, Saugų seniūnė Anastazija Oželytė, Vilkyčių šv. Brunono parapijos klebonas Alfredas Memys bei Vilkyčių seniūnaitis Vytautas Vincas Liutkus.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2009 bendruomenės centro atstovai kartu su seniūnijos darbuotojais rinko gražiausią Vilkyčių sodybą. Šiais metais, apžiūrėjus daugelį gražiai tvarkomų sodybų, nuspręsta 1 vietą skirti ir apdovanoti atminimo lenta „Pavyzdinga sodyba 2009“, kurią nukalė Darius Vilius, Vilkyčių gyventojams – ūkininkams Virginijai ir Kazimierui Gudžiūnams.

V. ir K. Gudžiūnų sodyba2009 m. taip pat laimėjo gražiausios Šilutės rajono sodybos vardą. Susirinkusiems koncertavo Priekulės kaimo kapela, sukosi Vilkyčių šokių kolektyvo „Veiviržas“ poros. Savo padarytus rankdarbius pristatė Daiva Dulkienė ir Ilona Burškienė, visi norintys jų galėjo įsigyti vietoje šventės metu.

Ruduo – ne tik gėrybių metas, bet ir žmonių bendravimo laikas, todėl lapkričio mėnesį surengėme vakaronę „Auksinis ruduo“. Vakarą pradėjo Vilkyčių bendruomenės centro ,,Viltis“ pirmininkas Kęstutis Sadauskas. Jis pasidžiaugė, kad vis daugiau jaunų žmonių įsijungia į bendruomenės veiklą. Juk vienas svarbiausių tikslų šiandien yra bendravimas ir bendradarbiavimas.

Į vakaronę pagrindinės mokyklos salėje susirinko aktyviausi Vilkyčių gyventojai bei mokyklos bendruomenė. Vakaronės metu bendruomenei buvo pristatyta nauja mokyklos direktorė Inga Kirkickienė. Naujoji mokyklos direktorė Inga Kirkickienė ir mokytoja Jurgita Dargužienė kalbėjo apie mokyklos veiklą, tarptautinį projektą ,,Comenius“, bendradarbiavimą su kaimo bendruomene rengiant bendrus projektus, organizuojant kultūrinius, sporto renginius.
Dievo palaimos ir vilties linkėjo Vilkyčių parapijos klebonas Alfredas Memys.
Prie rudens gėrybėmis puošto stalo susėdo trys Vilkyčių kartos: jaunoji, vidurinioji ir senoji. Jau ateinama net šeimomis, tai būtų Jolitos ir Ričardo Valučių, Palmyros ir Virgilijaus Jančauskų, Birutės Dapkūnienės. Netrūko čia kalbų, juoko, dainų. Šmaikštaus žodžio niekada netrūksta Vladai ir Juozui Gimbutams, Ievai Myrovienei.

Vakaronėje susirinkusiųjų linksminti buvo pakviesta Priekulės kultūros centro kaimo kapela. Suskambus muzikai niekas negalėjo atsilaikyti nešokęs, nedainavęs, už sėkmingai atliktas užduotis dalyviai gavo nuotaikingų prizu.
Po vakaronės daugelis kalbėjo „Neužsiverkime vieni nuo kitų siena, mes vienas kitam dar reikalingi“ ir skirstėsi namo pailsėję, pasilinksminę su gera nuotaika, kurios šiuo sunkmečiu taip trūksta, bei pažadėję dažniau susitikti ne tik vakaronėse, bet ir rimtesniuose darbuose.

2010 metais bendruomenės gyvenimas ir veikla nesustojo vietoje. Balandžio 17 d. 37 vilkytiškiai su šeimomis ir po vieną, neliko abejingi gamtai ir dalyvavo visuomeninėje Lietuvos švarinimo akcijoje „DAROM 2010“. Buvo išvalytas6 ha ploto Vilkyčių parkas,1 km Veiviržo pakrantės – surinkta apie 5 tonas šiukšlių, kurios buvo išvežtos į sąvartyną.

2010 metų pradžioje buvo rengiami nauji bendruomenės įstatai, kurie nebeatitiko šio laikmečio, nebesiderino su galiojančiais teisės aktais bei žadama vykdyti bendruomenės veikla. 2010 metų gegužės 19 dieną pakartotiniame visuotiniame bendruomenės narių susirinkime įstatai buvo pateikti svarstymui ir priimti. Jame 2 metų laikotarpiui išrinkta nauja 11 narių bendruomenės valdyba, pirmininkas ir auditorius.
Pirmininku tapo daugiausiai balsų surinkęs Kęstutis Sadauskas, kuris bendruomenei vadovauja nuo 2007 metų. Pirmininkas savo pavaduotojais pasirinko aktyviausius bendruomenės narius Jurgitą Dargužienę ir Ričardą Valutį, atsakingas sekretorės pareigas patikėjo Palmyrai Jančauskienei, o finansininke pasiliko Laimą Liudą Grakauskienę.

Birželio pirmąjį sekmadienį Vilkyčių šv. Brunono koplyčioje buvo suteikiama Pirmoji Komunija jauniesiems parapijiečiams. Ta proga bendruomenės centras nutarė padėti surengti šventę ne tik mažiesiems, bet ir visiems gyventojams. Moterys pynė vainikus, darė puokštes ir puošė jais koplyčią. Visur jautėsi pakili šventinė nuotaika. Į renginį įsijungė Vilkyčių mokyklos mokytojos Jolita Valutienė, Dalė Genčiuvienė su savo kolektyvais, bei kūno kultūros mokytoja Černeckytė. Po Pirmosios Komunijos oficialiosios dalies šalia koplyčios surengtas koncertas su linksmais atrakcionais. Vakare vyko kaimo gegužinė po atviru dangumi.

Birželio 12-13 dienomis Karklėje (Klaipėdos rajonas) ant jūros kranto vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis. Mūsų bendruomenę atstovavo 5 žmonės – tai pirmininkas Kęstutis Sadauskas, jo pavaduotoja Jurgita Dargužienė, bendruomenės nariai Jolanta ir Vitalijus Budrikai, Kristina Stogevičiūtė. Kartu su kitų Šilutės rajono kaimo bendruomenių atstovais įrengėme kiemelį. Buvo pristatomas kultūrinės, kulinarinės mūsų krašto tradicijos, išskirtinumas. Kadangi Šilutės rajonas yra pamario kraštas – tai pagrindinis kiemelio akcentas buvo žuvis ir tinklai, kiemelio tvoras puošė pievų gėlių puokštės, kolegas iš kitų rajonų vaišinome namine gira ir rūkyta žuvimi. Sąskrydyje netrūko ir sportinių varžybų, kas bandė toliau numesti žvejo batą, kas taikliau pataikyti į smiginį, kas rungėsi tinklinio bei futbolo aikštelėje. Šilutės rajono kaimo bendruomenių merginų futbolo komanda, kurioje žaidė ir Jurgita Dargužienė, užėmė 3 vietą ir buvo apdovanota diplomu.
Sąskrydžio metu lankėme kitų rajonų bendruomenių kiemelius, susipažinome su jų patirtimi, problemomis, vyko rajonų bendruomenių prisistatymai.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *