Posts Tagged With 'projektai'

0

Šiandien startuoja nacionalinė parama kaimo bendruomenėms (2011-04-20)

Written by admin balandžio 20, 2011

Kaimo bendruomenės jau gali teikti paraiškas nacionalinei paramai gauti. Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras paraiškų lauks visą mėnesį iki gegužės 23 d. adresu Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno rajonas. 2011 metams bendruomenių projektams finansuoti iš nacionalinio biudžeto numatyti 3 mln. litų, kurie bus paskirstyti pagal žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-330 patvirtintas Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisykles. (Taisyklės ir 1 priedas.)

0

Akcija „Darom 2011“

Written by admin balandžio 06, 2011

Balandžio 16 d. 10 val. kviečiame prisijungti prie vyksiančios švarinimosi akcijos „Darom 2011“. Renkamės prie Vilkyčių pagrindinės  mokyklos. Su savimi turėti pirštines ir svarbiausia – nepamirškite geros nuotaikos!

0

Informacija apie LKT kaimo jaunimo komiteto posėdį

Written by admin balandžio 01, 2011

Lietuvos kaimo tinklo kaimo jaunimo komiteto posėdyje, kuris įvyko 2011 m. kovo 14 d. darbotvarkėje 5 klausimu buvo svarstyti Kaimo jaunimo komitetui pateikti projektiniai pasiūlymai.
Vilkyčių bendruomenės centro ,,Viltis“ projektiniame pasiūlyme Nr.11 KP-234 pateikto projekto ,,Vilkyčių gyvenvietės viešųjų erdvių, skirtų jaunimui, gerinimas“ svarstyme rekomenduota tikslinti projekto aprašymą ir projekte numatytas vykdyti veiklas, atsižvelgiant į antrajai Tinklo veiksmų programos krypčiai įgyvendinti tinkamas priemones, ir nutarta rekomenduoti įgyvendinti projektą atsižvelgus į pateiktas pastabas.
Visas Kaimo jaunimo komiteto posėdžio, vykusio 2011-03-14, protokolas.