Vilkyčių gyventojai vėl nori savos seniūnijos (papildyta)

lt.wikipedia.org nuotr.Šilutės rajono Vilkyčių ir aplinkiniuose kaimuose atgimsta iniciatyva atsiskirti nuo Saugų seniūnijos ir įsteigti atskirą seniūnija Vilkyčiuose.

Viena iš Vilkyčių atsiskyrimo nuo Saugų seniūnijos iniciatorių yra vietos bendruomenė „Veiviržo slėnis“. Anot šios bendruomenės pirmininkės Rimos Valdžienės, Vilkyčiuose ir aplinkiniuose kaimuose, kurių priskaičiuojama 15 ar 16, gyvena daugiau kaip 1000 gyventojų. Nors nuo pačių Vilkyčių iki Saugų tėra 8 kilometrai, tačiau R. Valdžienės teigimu, žmonės, ypač iš aplinkinių kaimų, patiria didelių nepatogumų dėl susisiekimo su seniūnijos centru.

„Pirmiausia buvo atsižvelgta į vienišų mamų ir daugiavaikių šeimų pageidavimą, kad seniūnija būtų arčiau namų, – sakė telefonu Vilkyčių bendruomenės pirmininkė R. Valdžienė. – Kadangi Vilkyčiuose ir aplinkiniusoe kaimuose yra per 1000 gyventojų, tai nusprendėme, kad galbūt ir mes galėtume turėti savo seniūniją“.

Šiandien po pietų Vilkyčių bendruomenių atstovai susitinka su Šilutės rajono savivaldybės meru Vytautu Laurinaičiu. Po to, jeigu vilkytiškių nuomonė dėl atskiros seniūnijos nepasikeis, turėtų būti organizuojama oficiali gyventojų apklausa.

Savivaldybės meras V. Laurinaitis teigė telefonu, kad neturi tikslo atkalbėti vilkytiškius nuo atsiskyrimo nuo Saugų seniūnijos, juolab kad, mero žodžiais tariant, prieš praeitus savivaldos rinkimus dauguma politikų į savo programas buvo įrašę naujos seniūnijos steigimą Vilkyčiuose. Tačiau, anot V. Laurinaičio, žmonės pirma turėtų gerai pagalvoti apie tai, kas laukia jų pačių, jeigu vis dėlto būtų priimtas sprendimas steigti naują seniūniją.

„Reikia susitikti su žmonėmis ir pasakyti: ar jie sutiks savo sąskaita perregistruoti turtą, ūkius, įmones, ar jie sutiks keisti adresus? – sakė V. Laurinaitis. – Juk viskas kainuoja“.

 V. Laurinaitis prisiminė atvejį, kai savo  laiku pats ėmėsi iniciatyvos perpus padalintą Galnės kaimą priskirti kuriai nors vienai – Žemaičių Naumiesčio arba Vainuto seniūnijai. Esą tuomet iš pradžių irgi viskas ėjosi lyg iš pypkės – dauguma kaimo gyventojų palaikė šią iniciatyvą, tačiau, kai žmonėms buvo išaiškinta apie gresiančias išlaidas, jų entuziazmas greitai atvėso.

Vilkyčių atveju tai jau ne pirmas bandymas atsiskirti nuo Saugų seniūnijos. Prieš kurį laiką jau buvo organizuojami susirinkimai, renkami gyventojų parašai, bet tuo viskas ir baigėsi.

Ar šį kartą vilkytiškiai ryšis eiti iki galo?..

Bendruomenių susivienijimas “NEPAVĖJUI”: dėl Vilkyčių seniūnijos kūrimo

Vilkyčių bendruomenėje brandinami nauji planai, apie kuriuos dauguma vietos gyventojų nėra net girdėję. Savo ruožtu bendruomenių susivienijimas “Nepavėjui” nori išplatinti žinomą informaciją. Visi pateikiami faktai ir kita informacija nėra oficialiai patvirtinti, tačiau dėl tyliai vykstančių permainų jaučiame pareigą perduoti turimą informaciją Saugų seniūnijos gyventojams.

Dar 2003 – 2007 m., kai Šilutės rajono savivaldybės mero pareigas ėjo Arvydas Jakas, Vilkyčių bendruomenėje buvo siekiama atsiskirti nuo Saugų seniūnijos. Tuo metu šį procesą inicijavo ir aršiai rūpinosi vienas iš bendruomenės narių Kazimieras Gudžiūnas. Kiek pamena Vilkyčių gyventojai, seniūnijos kūrimu daugiau užsiėmė bendruomenėje dalyvaujantys nariai. Tuokart buvo pakankamai vieša, buvo suorganizuotas Vilkyčių gyventojų susirinkimas, sukviesta nemažai atstovų iš savivaldybės, kurie su gyventojais prasmingai analizavo šią temą. Susirinkimo dalyviai kone vieningai atsisakė naujos seniūnijos kūrimo. Tad ši tema buvo atidėta. Aktyvus K. Gudžiūno dalyvavimas bendruomenės centro “Viltis” veikloje pasibaigė. 2011m. Prasidėjus teisminiams procesams dėl vėjo jėgainių parko šalia Vilkyčių ir po bendruomenės centro “VILTIS” pirmininko perrinkimo, K. Gudžiūnas vėl pradėjo lankyti bendruomenės narių susirinkimus. Tuo metu pirmininku buvo išrinktas Darius Vilius. Su Kazimiero Gudžiūno teikiamais pasiūlymais D. Vilius sunkiai sutiko. O tai buvo nepalanku ir stabdė jo užmojus. Su tuo nesitaikstęs verslininkas, dėdamas visas pastangas ir prieš minėtą pirmininką nuteikęs dalį bendruomenės narių, suorganizavo susirinkimą, kurio metu perrinko visą bendruomenės centro valdybą. Vilkyčių bendruomenės centrui “Viltis” pirmininkaujant D. Viliui su jo temomis ir siekiais sunkiai taikstėsi Šilutės rajono savivaldybės tarnautojai. Dėl užduodamų “nepatogių” klausimų ir informacijos reikalavimo stipriai pasipiktino Šilutės savivaldybės vadovai. Kaip pasakojo vėliau išrinkta bendruomenės centro valdyba, tuo metu buvusi merė Daiva Žebelienė tiesiogiai išreiškė, jog į derybas su Vilkyčių bendruomene eis tik tokiu atveju, jei iš pirmininko pareigų pašalins D. Vilių.

Todėl pirmininko pareigoms atlikti buvo išrinkta Ineta Pačiauskaitė, tuo metu einanti Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro direktorės pareigas. Su aktyviai besireiškiančiu K, Gudžiūnu ji rado bendrą kalbą ir pradėjo kitaip vykdyti visą bendruomenės veiklą. Kaip įtariama, iš K. Gudžiūno pusės galimai buvo daromas spaudimas ar net piniginis rėmimas. Bendruomenės narių susirinkimai nebuvo vykdomi, rinkosi tik valdybos nariai, patys kėlė sau užduotis ir patys jas tvirtino. K. Gudžiūnas buvo išrinktas vienu iš valdybos narių. Pirmuose susitikimuose jis jau pateikė savo siūlymą dėl bendruomenės veiklos plano, kuriame ir išdėstė: seniūnijos kūrimas, naudos gavimas iš vėjo jėgainių parko, senelių namų kūrimas. Dar buvusio bendruomenės centro pirmininko Kęstučio Sadausko pradėtas teisminis kelias prieš vėjo jėgainių statytojus, buvo uždarytas. Po beveik 2 metus trukusių parengiamųjų teisminių procesų byla buvo sustabdyta pasirašant taikos sutartį. Už tai, kad vykdyti teisminius procesus buvo pasirašę kone 400 vietos gyventojų, bet dėl taikos sutarties nuosprendį priėmė bendruomenės centro “VILTIS” valdyba, nesušaukusi visuotinio susirinkimo ir neatsiklausę visuomenės. Merdintys Vilkyčių kultūros namai taip pat buvo palikti toliau ilsėtis. Nors D. Viliui būnant pirmininku bendruomenės patalpas ėmėsi tvarkyti savivaldybė, per metus laiko procesas iš mirties taško nepajudėjo. Vėlgi, bendruomenės narių žiniomis, K. Gudžiūnas jau senokai planavo buvusiuose kultūros namuose įrengti senelių namus. Ar tai tikrai buvo planuota jau anksčiau, galime svarstyti, bet būtent šią mintį jis pateikė valdybai naujai įsitraukęs į bendruomenės centro veiklą. Kilus įtarimams, kad Vilkyčių bendruomenės centro “VILTIS” pirmininkė Ineta Pačiauskaitė galimai derina visus reikalus tik su K. Gudžiūnu, vienas iš bendruomenės valdybos narių paprašė pateikti jos vadovavimo periodo susirinkimų protokolus. Protokolų I, Pačiauskaitė nepateikė ir skubiai pasišalino iš pirmininkės pareigų. Tai iš dalies patvirtino įtarimus. Sekančiu pirmininku buvo išrinktas anksčiau bendruomenės veikloje visiškai nedalyvavęs Mindaugas Rimeikis. Ir vėl savas, patikimas K. Gudžiūno bendražygis. M. Rimeikis – prekybos šviežia žuvimi Klaipėdos mieste koordinatorius. K Gudžiūnas vėl pateikė pasiūlymus valdybos veiklai; kurti Vilkyčių seniūniją, steigti senelių namus ir, panaudojant vėjo jėgainių parko statytojų paramą, už 20 500 Lt. sutvarkyti kelią, einanti pro asmeninį jo grūdų sandėlį. Pagrindiniu veiklos klausimu iškilo seniūnijos įkūrimas Vilkyčiuose. Visi kiti užmanymai sėkmingai turėjo išsispręst ateityje. Apie atsiskyrimą nuo Saugų seniūnijos kaimo gyventojai dar neinformuoti, nesupažindinti su tokiais procesais net bendruomenės centro “Viltis” nariai. Remiantis tik valdybos nutarimu, nuspręsta suformuoti iniciatyvinę grupę dėl seniūnijos kūrimo. 2014-10-07 susirinkę vienos nuomonės šalininkai sėkmingai tą ir pasitvirtino. Į iniciatyvinę grupę įsirašė dauguma kaimelio verslininkų. Iniciatyvinės grupės tikslas – surinkti 5 procentų numatomos teritorijos gyventojų parašų ir juos pateikti Šilutės rajono tarybai. Visuomenės informavimui ir nuomonės sužinojimui buvo galimi 4 būdai: tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose, gyventojų nuomonės pareiškimas sueigoje balsuojant, atrankinė gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose, gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose. Žinoma, buvo pasirinktas lengviausias ir patikimiausias būdas – surinkti teigiamiems parašams, einant į namus pas asmenis, palaikančius šią įdėją. Iš nesutinkančių atsiskirti nuo Saugų seniūnijos parašas gali būti ir nepaimtas, vengiant neigiamų balų. Iniciatyvinės grupės patvirtinimo metu G, Kimbrienė paminėjo, jog šią vilkytiškių valią palaiko dauguma tarybos narių ir net pats meras Vytautas Laurinaitis. Negalima praleisti to, kad K. Gudžiūnas glaudžiai bendradarbiauja su Kęstu Komskiu, Seimo pirmininko pavaduotoju, kuris, kaip ir V. Laurinaitis, priklauso tai pačiai partijai Tvarka ir teisingumas.

Vilkyčių noras atsiskirti nuo Saugų seniūnijos ir susikurti savo administracinį padalinį galėtų būti sveikintinas ir palaikomas. Daugeliui pagyvenusių žmonių per toli, norint pasiekti Saugų seniūniją. Tikimasi, jog įkūrus Vilkyčių seniūniją, į kaimą bus pritraukta daugiau lėšų. Tačiau Vilkyčių ir aplinkinių kaimų gyventojams reikėtų ne džiūgauti o susirūpinti, nes po garbinga vėliava eina atkaklūs kaimo verslininkai, visiems gerai žinomi, kaip siekiantys tik asmeninės naudos.

Nepamirškime to , kad seniūno rinkti gyventojai negalės. Juos skiria savivaldybės administracija, kuri šiuo metu dirba išvien su Vilkyčių seniūniją bandančia kurti iniciatyvine grupe.

Pagrindinis šio sumanymo iniciatorius K. Gudžiūnas pagarsėjęs kaip nepavyzdingos reputacijos asmuo ne tik tarp Vilkyčių gyventojų. Su Tarybos palaiminimu sėkmingai privatizavo vietinės reikšmės kelio atkarpą ties savo ūkiu, kuriuo buvo galima pasiekti Veiviržos ir Minijos santaką. Dėl vėjo jėgainių parko teisminių procesų sustabdymo, neoficialiais duomenimis, tariamai gavo apie 70 000 Lt. Jau vien jo atėjimas į Vilkyčių gyvenvietę buvo lydimas skandalų. Į tarybinį Veiviržo paukštininkystės ūkį K. Gudžiūnas atėjo iš Norkaičių tarybinio ūkio su blogu šleifu. Dirbant paukštyne pašarų tiekimas maišėsi su asmeniniu ūkiu. Apie daugumą kitų galimų aferų ir smulkesnių apgavysčių, neatsiskaitymų už darbus, žino dauguma Vilkyčių gyventojų. Prisimintina tai, jog K. Gudžiūnui pradėjus derinti taikos sutartį su vėjo jėgainių parko statytojais, bendruomenei buvo skirta išankstinė parama – apie 20 000 litų vaikų darželio įkūrimui. Jame minėtas asmuo sėkmingai įdarbino savo dukrą… Taip pat naujojo vaikų darželio patalpose buvo įdarbinta K. Gudžiūno tėvų augintinė Loreta Uginčiūtė. Todėl versija, kad K. Gudžiūno iniciatyva kuriama seniūnija, gali persipinti su asmeniniais interesais labai tikėtina. Turima informacija, būsimos seniūnijos patalpomis gali patapti K. Gudžiūnui priklausančios buvusios ūkio administracijos patalpos.

Remiantis nuogirdomis, kurios paskutiniu metu labiau teisingos nei raštiški įrodymai, Vilkyčių seniūnu turėtų tapti bendruomenės centro “VILTIS” pirmininkas Mindaugas Rimeikis.

Naujos seniūnijos įkūrimui reikalingi nemaži pinigai, o Šilutės rajono savivaldybė įsiskolinusi ne vieną milijoną, tad dėl vieno žmogaus siekiamos asmeninės naudos toks procesas tik dar labiau pablogintų padėtį visame rajone.

Vilkyčių ir aplinkinių kaimų gyventojams siūlome atidžiai įvertinti susiklosčiusią situaciją, ir žinant visas versijas priimti atitinkamą sprendimą. Esant dabartinei valdymo sistemai, kuri visos Lietuvos mastu lydima korupcijos ir kitokių neteisėtų ryšių, atsiskyrimas nuo Saugų seniūnijos gali turėti daugiau neigiamų pasekmių.

Bendruomenių susivienijimo “NEPAVĖJUI” pirmininkas Remigijus Paškauskas

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *